Projekt Omega - mise

Rok 1939. Vědci v mnoha zemích zkoumají a rozvíjejí nové technologie. Množí se zprávy o nevysvětlitelných, nadpřirozených a paranormálních úkazech. Svět stojí na prahu další světové války a jakákoliv technická nebo mystická znalost se může ukázat rozhodující. Společnost národů se rozpadá a je jasné, že světový mír se nepodaří dlouho udržet. Několik lidí založí mezinárodní tajnou organizaci, která má za úkol shromažďovat poznatky o nových vynálezech, technologiích, postupech, paranormálních úkazech a psionických schopnostech ... prostě o všem, co by mohlo být využito v boji a před čím bude třeba se chránit. Jsou osloveni členové tajných služeb, výzkumníci i civilisté projevující neobvyklé schopnosti. Někteří odmítají, ale další se stávají členy této organizace, ať už s myšlenkou na zkoumání nepoznaného, jako zástupci agentur jednotlivých států nebo s nadějí, že poznají sami sebe a naučí se zvládat své schopnosti. Toto je poslední obrana lidstva. Toto je Projekt Omega.
Napsal Jerson
Obsah článku:

Hlášení agentů Omegy

_______________________________________________________________________________________________________

Mise 1 "Rockfield"
1. května 1939, Rockfield, USA
Agenti 12, 13, 14, 16Pátrání po zmizelém novináři a dvou agentech FBI se změnilo na boj o život v odlehlém městně na východním pobřeží Spojených států.

Mise 1 "Rockfield" - Agent 12 - agent vyřazen
Mise 1 "Rockfield" - Agent 13 - agent vyřazen
Mise 1 "Rockfield" - Agent 14 - hlášení
Mise 1 "Rockfield" - Agent 16 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 2 "Pražský fantom"
2. května 1939, Praha, Československo
Agenti 21, 22, 23Vyšetřování případu maskovaného muže zabíjejícího v ulicích Prahy a zmizelého vlka z Pražské ZOO ukázalo na nečekanou souvislost.

Mise 2 "Pražský fantom" - Agent 21 - hlášení
Mise 2 "Pražský fantom" - Agent 22 - hlášení
Mise 2 "Pražský fantom" - Agent 23 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 3 "Smrtící zvony"
7. května 1939, Wiesede, Německá říše
Agenti 31, 34, 45Lidé umírající při zvuku zvonů. Případ řešilo několik civilistů, kteří byli později naverbováni do Omegy.

Mise 3 "Smrtící zvony" - Agent 31 - zápis z deníku
Mise 3 "Smrtící zvony" - Agent 34 - dopis
Mise 3 "Smrtící zvony" - Agent 45 - hlášení a plánek
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 4 "Hindenburg II"
10. května 1939, Transatlantická linka
Agenti 14, 16Přepadení vzduchologi Hindenburg II na cestě z USA do Německa

Mise 4 "Hindenburg II" - Agent 14 - hlášení
Mise 4 "Hindenburg II" - Agent 16 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 5 "Statek mrtvých"
12. května 1939, Finkarby, Švédsko
Agenti 31, 32, 33, 35Šetření brutální vraždy na statku, shodou okolností na stejném místě, na kterém byla v 17. století upálena čarodějnice.

Případ je stále v šetření.
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 6 "Dvojí smrt"
15. května 1939, Tintasart, Francouzská západní Afrika
Agenti 41, 42, 43, 44, 45Francouzský konzul zastřelil v noci na zahradě svého domu nezvaného návštěvníka. Jak se ukázalo, byl to jeho syn - který zemřel před dvěma lety.

Mise 6 "Dvojí smrt" - Agent 41 - hlášení nedodáno
Mise 6 "Dvojí smrt" - Agent 42 - hlášení
Mise 6 "Dvojí smrt" - Agent 43 - hlášení nedodáno
Mise 6 "Dvojí smrt" - Agent 44 - hlášení
Mise 6 "Dvojí smrt" - Agent 45 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 7 "Barva z kosmu"
15. května 1939, Vire, Francie
Agenti 14, 16, 22, 51, 52Krátce po dopadu meteoritu poblíž malé francouzské vesnice byly hlášeny případy zvláštních barevných úkazů a neznámé nákazy.

Mise 7 "Barva z kosmu" - Agent 14 - hlášení
Mise 7 "Barva z kosmu" - Agent 16 - hlášení
Mise 7 "Barva z kosmu" - Agent 22 - hlášení
Mise 7 "Barva z kosmu" - Agent 51 - hlášení
Mise 7 "Barva z kosmu" - Agent 52 - hlášení nedodáno
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 8 "Ztracený den"
2. června 1939, Mantrilson, Francie
Agenti 44, 61, 62, 63, 64, 65Každý rok ve stejný den přijdou lidé ve francouzské vesnici celý jeden den, jako by ho přeskočili.

Mise 8 "Ztracený den" - Agent 44 - hlášení
Mise 8 "Ztracený den" - Agent 61 - hlášení nedodáno
Mise 8 "Ztracený den" - Agent 62 - hlášení nedodáno
Mise 8 "Ztracený den" - Agent 63 - hlášení
Mise 8 "Ztracený den" - Agent 64 - hlášení nedodáno
Mise 8 "Ztracený den" - Agent 65 - hlášení nedodáno
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 9 "Nemoc charakteru"
7. června 1939, Krüt, Německo
Agenti 51, 52, 53, 54, 55Onemocnění, které zpočátku vypadá jako běžná chřipka, ale postupně mění osobnost a chování nemocného. Za městem však stojí opuštěná chemička, která může s případem souviset.

Mise 9 "Nemoc charakteru" - Agent 51 - hlášení
Mise 9 "Nemoc charakteru" - Agent 52 - hlášení nedodáno
Mise 9 "Nemoc charakteru" - Agent 53 - hlášení
Mise 9 "Nemoc charakteru" - Agent 54 - hlášení nedodáno
Mise 9 "Nemoc charakteru" - Agent 55 - hlášení nedodáno
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 10 "Batingtonská továrna"
2. června 1939, Batington, USA
Agenti 21, 31, 34, 71, 72, 73Pátrání navazující na Misi 1 "Rockfield" - podobné místo, podobní lidé, podobná továrna na rybí konzervy, stejný majitel i jeho synové.

Mise 10 "Batingtonská továrna" - Agent 21 - hlášení
Mise 10 "Batingtonská továrna" - Agent 31 - hlášení
Mise 10 "Batingtonská továrna" - Agent 34 - hlášení
Mise 10 "Batingtonská továrna" - Agent 71 - hlášení
Mise 10 "Batingtonská továrna" - Agent 72 - hlášení
Mise 10 "Batingtonská továrna" - Agent 73 - hlášení nedodáno
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 11 "Přízraky v zrcadle"
9. června 1939, Berlín, Německo
Agenti 14, 16Dva agenti Omegy vidí přeludy v zrcadle, což se negativně projevuje na jejich duševní rovnováze.

Případ je stále v řešení.
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 12 "Ztracený vlak"
16. června 1939, Čusovaja, SSSR
Agenti 45, 64, 73, 74, 75Pátrání po vlaku, který se ztratil v Sovětské železniční síti. Zřejmě ne náhodou vezl tento vlak velmi neobvyklý náklad.

Mise 12 "Ztracený vlak" - Agent 45 - hlášení
Mise 12 "Ztracený vlak" - Agent 64 - hlášení
Mise 12 "Ztracený vlak" - Agent 73 - hlášení
Mise 12 "Ztracený vlak" - Agent 74 - hlášení nedodáno
Mise 12 "Ztracený vlak" - Agent 75 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 13 "Univerzitní přízraky"
19. června 1939, Berlín, Německo
Agenti 15, 16, 44Zkoumání případu duchů zjevujících se na Berlínské lékařské fakultě.

Mise 13 "Univerzitní přízraky" - Agent 15 - hlášení
Mise 13 "Univerzitní přízraky" - Agent 16 - hlášení
Mise 13 "Univerzitní přízraky" - Agent 44 - hlášení
Mise 13 "Univerzitní přízraky" - novinový článek
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 14 "Oblast Stalinovo"
30. června 1939, Stalinovo, SSSR
Agenti 14, 15, 16Druhý průzkum nově objevené továrny v oblasti Stalinovo navazující na Misi 12 přinesl další poznatky o vyráběných látkách a také prototyp nového letounu.

Mise 14 "Oblast Stalinovo" - Agent 14 - hlášení
Mise 14 "Oblast Stalinovo" - Agent 15 - hlášení bude dodáno
Mise 14 "Oblast Stalinovo" - Agent 16 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 15 "Princezna Viktorie"
17. července 1939, Bahamské ostrovy
Agenti 14, 15, 1616. července 1939 odstartoval z Londýna prototyp moderního dopravního letadla pro transatlantické lety. Na palubě Princezny Viktorie bylo patnáct sedmnáct členů posádky a čtyřicet osm pasažérů. Naposledy byl letoun spatřen při tankování na Bermudách, poté se ztratil v oblasti znémé jako Bermudský trojúhelník.

Mise 15 "Princezna Viktorie" - Agent 14 - hlášení
Mise 15 "Princezna Viktorie" - Agent 15 - hlášení bude dodáno
Mise 15 "Princezna Viktorie" - Agent 16 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 16 "Síně Valhally"
27. července 1939, ostrov Göl, Norsko
Agenti 14, 15, 16Agenti První sekce byli vysláni prozkoumat místo nové výzkumné základny Omegy. Malý skalnatý ostrov u pobřeží Norska s podivnou historií se ukázal vhodné místo, ale také jako smrtelná past.

Mise 16 "Síně Valhally" - Agent 14 - hlášení
Mise 16 "Síně Valhally" - Agent 15 - hlášení bude dodáno
Mise 16 "Síně Valhally" - Agent 16 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 17 "Teslova věž"
12. srpna 1939, Colorado Springs, USA
Agenti 16, 21, 22, 42, 45, 62V základnách organizace nazvané "Zlaté kolo" jsou zařízení podobná věžím, které navrhl Nikola Tesla. Tým odborníků z různých skupin byl vyslán za títmo vynálezcem, aby zjistil možnou souvislost.

Mise 17 "Teslova věž" - Agent 16 - hlášení
Mise 17 "Teslova věž" - Agent 21 - hlášení
Mise 17 "Teslova věž" - Agent 22 - hlášení
Mise 17 "Teslova věž" - Agent 42 - hlášení
Mise 17 "Teslova věž" - Agent 45 - hlášení
Mise 17 "Teslova věž" - Agent 62 - hlášení bude dodáno
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 18 "Kříže v lese"
25. srpna 1939, Vormint, Britská Kolumbie, Kanada
Agenti 36, 37, 42V okolí malé kanadské vesnice se ztratilo několik lidí. Těla některých z nich byla nalezena, jiní zmizeli beze stopy. Vzhledem k možnosti, že se jedná o útok divokých zvířat, byli na místo vysláni dva nováčci a jedna zkušenější agentka. Jak se ukázalo, závažnost tohoto případu jsme značně podcenili.

Mise 18 "Kříže v lese" - Agent 36 - hlášení
Mise 18 "Kříže v lese" - Agent 37 - hlášení
Mise 18 "Kříže v lese" - Agent 42 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 19 "Žezlo ledových obrů"
25. srpna 1939, Berlín, Německo
Agenti 34, 53, 55, 62, 64Profesor Arnold Hausinger, znalec teorie Kosmického ledu, získal starodávný artefakt nazvaný Žezlo ledových obrů. Pokusili jsme se zjisti, kolik je pravdy na zkazkách o magickém působení tohoto žezla. Stejnou otázku si však kladla nacistická organizace Ahnenerbe.

Mise 19 "Žezlo ledových obrů" - Agent 34 - hlášení
Mise 19 "Žezlo ledových obrů" - Agent 53 - hlášení
Mise 19 "Žezlo ledových obrů" - Agent 55 - hlášení bude dodáno
Mise 19 "Žezlo ledových obrů" - Agent 62 - hlášení bude dodáno
Mise 19 "Žezlo ledových obrů" - Agent 64 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 20 "Hon na vlka"
3. září 1939, Vormint, Britská Kolumbie, Kanada
Agenti 14, 15, 16Agenti První sekce byli vysláni prověřit místo případu M18 "Kříže v lese" a při té příležitosti odchytit živého vlka k výzkumu. Díky schopnostem a plné výzbroji se jim podařilo nejen ulovit vlka, ale také vyřadit 51 lidí identifikovaných jako nepřátelé Omegy.

Mise 20 "Hon na vlka" - Agent 14 - hlášení
Mise 20 "Hon na vlka" - Agent 15 - hlášení bude dodáno
Mise 20 "Hon na vlka" - Agent 16 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 21 "Návrat do Colorado Springs"
17. srpna 1939, Colorado Springs, USA
Agenti 21, 24, Civilisté 02Imogen se v doprovodu poručíka Kerneyho vrací do Colorado Springs, aby zjistila, co se s městečkem stalo. A také aby pomohla tam, kde ostatní agenti selhali.

Mise 21 "Návrat do Colorado Springs" - Agent 21 - hlášení
Mise 21 "Návrat do Colorado Springs" - Agent 24 - hlášení bude dodáno

_______________________________________________________________________________________________________

Mise 22 "Návštěva u Messnera"
11. září 1939, Batington, USA
Agenti 14, 15, 16První sekce byla vyslána prověřit možné spojení mezi Messnerovo továrnou a Probuzenými. Úkol se jim podařilo splnit, ale jako obvykle se mise změnila z nenápadné infiltrace na zuřivý boj.

Mise 22 "Návětěva u Messnera" - Agent 14 - hlášení
Mise 22 "Návštěva u Messnera" - Agent 15 - hlášení bude dodáno
Mise 22 "Návštěva u Messnera" - Agent 16 - hlášení bude dodáno
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 23 "Skryté sanatorium"
4. září 1939, Luckau, Německo
Agenti 43, 54, 62, 65, 66Profesor Hübner pokračuje v pokusech s přenosem vědomí v odlehlém sanatoriu. Tým agentů byl nasazen na předběžný průzkum místa.

Mise 23 "Skryté sanatorium" - Agent 43 - hlášení
Mise 23 "Skryté sanatorium" - Agent 54 - hlášení
Mise 23 "Skryté sanatorium" - Agent 62 - hlášení
Mise 23 "Skryté sanatorium" - Agent 65 - hlášení
Mise 23 "Skryté sanatorium" - Agent 66 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 24 "Egyptská kniha mrtvých"
7. září 1939, ?, Egypt
Agenti 22, 55, 56, 57, 58Nacistická organizace Ahnenerbe pátrá v Egyptě po tajemství posmrtného života faraónů. Vzhledem k dalším nacistickým aktivitám v této oblasti byli vysláni agenti páté sekce spolu s A22, aby zajistili informace o německém výzkumu přímo na místě.

Mise 24 "Egyptská kniha mrtvých" - Agent 22 - hlášení
Mise 24 "Egyptská kniha mrtvých" - Agent 55 - hlášení
Mise 24 "Egyptská kniha mrtvých" - Agent 56 - hlášení
Mise 24 "Egyptská kniha mrtvých" - Agent 57 - hlášení
Mise 24 "Egyptská kniha mrtvých" - Agent 58 - hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 25 "Batman"
20. září 1939, New York, USA
Agenti 15, 16, 21, 24, 44Předmětem zájmu Omegy se stal člověk v černé masce s křídly, který několik měsíců zabíjí v ulicích New Yorku a který se možná nechal inspirovat komisem o netopýřím muži. Přitom agenti odhalili spojitost s americkými nacisty.

Mise 25 "Batman" - Agent 15 - hlášení
Mise 25 "Batman" - Agent 16 - hlášení
Mise 25 "Batman" - Agent 21 - hlášení
Mise 25 "Batman" - Agent 24 - hlášení
Mise 25 "Batman" - Agent 44 - hlášení
Mise 25 "Batman" - policejní hlášení
_______________________________________________________________________________________________________

Mise 26 "Plány na stroj"
25. září 1939, Luckau, Německo
Agenti 21, 34, 36, 37, 75Agantům se podařilo získal plány na stroj pro přenost vědomí profesora Hübnera

Mise 26 "Plány na stroj" - Agent 21 - hlášení
Mise 26 "Plány na stroj" - Agent 34 - hlášení
Mise 26 "Plány na stroj" - Agent 36 - hlášení
Mise 26 "Plány na stroj" - Agent 37 - hlášení
Mise 26 "Plány na stroj" - Agent 75 - hlášení


< Hlášení agentů Omegy >
dodatky
Napsal Jerson 26.07.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 502 příspěvků.
ČAS 0.27683711051941 secREMOTE_IP: 34.231.21.105